Strona głównaPrezentacja wyników z egzaminów w roku 2017

przedstawiona na posiedzeniu Rady Gminy Masłów w dniu 30 listopada 2017 roku jako uzupełnienie Raportu z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
Link do prezentacji
Zaproszenie na podsumowanie konkursu plastycznego „Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich”


Konkurs o tematyce ekologicznej zorganizowany został przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Samorząd Gminy Masłów. Do konkursu przystąpiły wszystkie nasze szkoły. Wpłynęło łącznie 130 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. Ośmioosobowa komisja konkursowa wybrała 9 najlepszych prac. Zwycięzców tegorocznej edycji poznamy w dniu 30 listopada 2017 r. na najbliższej sesji Rady Gminy Masłów, która odbędzie się tym razem w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. Podczas sesji nastąpi oficjalne podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. W załączeniu przedstawiamy wyniki  posiedzenia Komisji Konkursowej, które miało miejsce w dniu 18 października 2017 roku, w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami, opiekunami prawnymi, nauczycieli, dyrektorów oraz komisję konkursową do udziału w podsumowaniu.

Skan protokołu z konkursu plastycznego
Zapraszamy do obejrzenia relacji z tegorocznego święta Dnia Edukacji Narodowej
pod zakładką "Wideo Prezentacje"
lub pod linkiem:   https://www.youtube.com/watch?v=w4NQSzUn1T0Zaproszenie do udziału w projekcie ,,KLUCZ DO SUKCESU"

Rozpoczynamy nabór osób na zajęcia edukacyjne kompensacyjne i rozwojowe, z matematyki i języka angielskiego, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, w tym: przedsiębiorczości, dorosłości i efektywnego uczenia się.  Rekrutacja uczniów do projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego odbywać się będzie w dniach 18 - 21 września 2017 roku. Skierowanie ucznia do realizacji właściwej ścieżki kompensacyjnej lub rozwojowej i dalszego wsparcia zaplanowanego w projekcie następować będzie na podstawie przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej, której dokonywał będzie we współpracy z pedagogiem, nauczycielem, rodzicem - doradca zawodowy, w dniach 22 - 29 września 2017 roku. Adresatami projektu są uczniowie III klas gimnazjalnych uczących się w oddziałach gimnazjalnych szkół prowadzonych przez Gminę Masłów.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów poziomu gimnazjalnego ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie na rynku pracy.  Pierwszym krokiem do udziału w projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego. W załączeniu przedstawiamy regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz wzory druków. Formularze zgłoszeniowe oraz informacje szczegółowe można również uzyskać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych, którymi są: Pani Ilony Niebudek (Masłów) i Pani Janina Gozdek (Mąchocice Kapitulne).

W załączeniu:
1/ regulamin rekrutacji uczniów w roku 2017/2018
2/ formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1
3/ deklaracja udziału w projekcie - załącznik nr 2
4/ oświadczenie uczestnika - załącznik nr 3
5/ oświadczenie o zgodzie na udostępnienie wizerunku - załącznik nr 5.
6/ plakat 

Gratulujemy nauczycielom mianowanym w roku 2017

W dniu 21 sierpnia 2017 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Wójta Gminy Masłów przeprowadziła egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek do Wójta Gminy Masłów o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło, po zakończeniu prawie 3 letniego okresu stażu, czterech nauczycieli:
Czytaj więcejPowierzenie stanowisk kierowniczych dyrektorom szkół

W wyniku przeprowadzonych konkursów w roku 2017 Wójt Gminy Masłów powierzył stanowiska dyrektorów następującym osobom:
1/ Pani Janinie Dyamentowskiej, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej, na kolejną kadencję 2017-2022,
2/ Pani Anecie Januchcie, nauczycielowi Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych – stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, na lata 2017 – 2022,
3/ Panu Marcinowi Gawronowi, nauczycielowi Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach – stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, na lata 2017 – 2022.
ZdjęciaPomoc materialna dla uczniów Stypendia 2017/2018.

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Masłów oraz dochód 514 zł netto na jedna osobę w rodzinie. Druki wniosków można składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów ul. Świętokrzyska 86, 26-001 Masłów (pok. Nr 32) w terminie: od 1 do 15 września 2017 r. Uprawnionymi są uczniowie szkół podstawowych (bez oddziału przedszkolnego), gimnazjalnych, liceów i szkół policealnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cuw.pl (zadania – pomoc materialna).
Dotacja celowa na podręczniki 2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych

Czytaj Więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół w Gminie Masłów oraz Domu Ludowego w sezonie grzewczym 2017/2018

Treść ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji PublicznejPierwszy rok realizacji projektu "Klucz do sukcesu" zakończony!

W miesiącu lipcu odbyły się ostatnie spotkania zorganizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu". Były to zajęcia w ramach pakietu „Rozwój”. Wśród nich przeprowadzono 3 rodzaje treningów: przedsiębiorczości, dorosłości oraz efektywnego uczenia się. W pierwszym roku szkolnym zrealizowano 24 spotkania. Zatrudnieni trenerzy z zewnątrz zdobyli uznanie wśród uczniów.

Czytaj WięcejOgłoszenie o zamówieniu - usługi - DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ W LATACH 2017/2018 i 2018/2019


treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Relacja z wręczania stypendiów za wyniki w nauce Wójta Gminy Masłów

W dniu 23 czerwca 2017 roku wręczone zostały stypendia za wyniki w nauce. Otrzymało je 36 uczniów szkół prowadzonych przez gminę Masłów oraz szkół kieleckich, w których wyznaczono obwód szkolny.

Zestawienie wszystkich stypendystów
Artykuł oraz galeria zdjęć zamieszczona na stronie gminy Masłów. 
Relacja filmowa.Przerwy wakacyjne w oddziałach przedszkolnych

Informujemy, że w roku 2017 zaplanowane są przerwy wakacyjne w pracy oddziałów przedszkolnych. W miesiącu lipcu 2017 przerwa nastąpi w szkołach: w Masłowie,  w Brzezinkach i w Mąchocicach-Scholasterii;

Natomiast w miesiącu sierpniu 2017 roku przerwa nastąpi w szkołach: w Mąchocicach Kapitulnych i w Woli Kopcowej.

Wraz z projektami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2017/2018 Wójt Gminy Masłów zatwierdził przerwy wakacyjne również na okres lipca i sierpnia roku 2018.


Szczegóły w załączniku - Przerwy wakacyjneRozpoczynamy akcję szczepień

Zapraszamy chętnych na bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

i meningokokom grupy C. Na zlecenie Wójta Gminy Masłów, realizatorem usługi w 2017 roku, wybranym w drodze konkursu ofert, jest Zespół Ośrodków Zdrowia PULS Sp. z o.o. Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II nr 3 tel. 41 311-08-95. Szczepienia finansowane są w całości z budżetu gminy Masłów.


Plakat informacyjny o programie szczepień w gminie Masłów

Znamy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego

W roku 2017 średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w gminie Masłów przedstawiają się następująco:
-  język polski – 70,7% możliwych do uzyskania punktów;
-  historia i wiedza o społeczeństwie – 55,7% punktów;
-  matematyka – 41,1% punktów;
-  przedmioty przyrodnicze – 48,3% punktów;
-  język angielski na poziomie podstawowym – 59,7% punktów;
-  język angielski na poziomie rozszerzonym – 38,3% punktów.

Najlepszy wynik w skali naszej gminy uzyskali gimnazjaliści z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie:
-  z języka polskiego klasa IIIa – stanin 7 „wysoki”;
-  z matematyki klasa IIIa  – stanin 7 – „wysoki”.

Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych najwyższy wynik osiągnęli na poziomie staninu 5 tj „średni” w znormalizowanej skali krajowej (j. polski, historia/wos, j. angielski) .

Wszystkim uczniom zdającym tegoroczny egzamin, nauczycielom i dyrektorom gratulujemy dobrych wyników. Zaś te niższe wyniki niech będą wyzwaniem i celem pracy w nadchodzącym nowym roku szkolnym.

W powiecie kieleckim znaleźliśmy się z języka polskiego na 5 miejscu za Zagnańskiem, Strawczynem, Miedzianą Górą i Morawicą. Jest to najlepszy średni wynik naszej gminy. Z języka angielskiego programem rozszerzonym na 7 miejscu. Najsłabszy średni wynik gminy  w skali powiatu uzyskaliśmy z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Szczegóły w załączonej tabeli. - Tabela

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w roku 2017

W związku z upływem kadencji dyrektorom trzech szkół, w naszej gminie, w dniu 26 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostały konkursy na powierzenie stanowisk dyrektorów tych szkół, na  lata 2017 - 2022. W załączeniu treść ogłoszenia.

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Wójta Gminy Masłów nr 52/2017 z dnia 26 kwietnia 2017

Eliminacje gminne konkursu plastycznego  „BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA – ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”

W dniu 04 kwietnia 2017 roku przeprowadzono eliminacje gminne VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, ogłoszonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dyrektorzy szkół zorganizowali eliminacje szkolne, w wyniku których spośród 105 prac plastycznych, komisje szkolne wybrały 28 najlepszych prac i przekazały je do Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, do etapu gminnego. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Masłów w składzie:  Pani Bronisława Ryś – artysta, członek kieleckiego Klubu „KAP 65” przy OKK KSM „Miniatura” oraz członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Pan Grzegorz Piwko – Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Kielcach, Pani Krystyna Nowakowska – Dyrektor GOKiS w Masłowie, Pani Anna Obara – Kierownik GBP w Masłowie oraz Pani Irena Kundera – Kierownik CUWGM, oceniła prace pod względem zgodności z tematyką konkursu, walorami estetycznymi i samodzielnością wykonania pracy.

Czytaj Więcej
Ważne informacje dotyczące rekrutacji dzieci do szkół podstawowych


Z dniem 31 marca 2017 roku kończy się nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, dla dzieci od 3 roku życia, została ogłoszona przez dyrektorów szkół za pośrednictwem swoich stron internetowych, zgodnie z harmonogramem czynności podjętym przez Wójta Gminy Masłów Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 7 marca 2017 roku.
Czytaj Więcej
„Umiem pływać” - EDYCJA 2017

Gmina Masłów została zakwalifikowana do programu „Umiem pływać” w roku 2017. Komisja ds naboru Operatora Wojewódzkiego, którym jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, wytypowała 1 grupę 30-to osobową, z terenu naszej gminy, z następujących szkół: SP Mąchocice Scholasteria i SP Wola Kopcowa. W okresie od kwietnia do czerwca br. dzieci klas III ze szkół podstawowych będą dowożone na pływalnię w Kielcach: „ORKA” na ul. Kujawskiej. Grupa weźmie udział w 20-tu wyjazdach, zgodnie z ustalonymi wspólnie z Koordynatorem Szkolnym i Przewoźnikiem „Harmonogramem wyjazdów”. Pierwszy wyjazd odbędzie się już 3 kwietnia br. . Życzymy wszystkim dzieciom udanej zabawy i rozwijania nowych umiejętności.
Ogłoszenie


Przypominamy że, dnia 31 marca 2017 roku mija termin wyznaczony na składanie deklaracji o przystąpieniu do tegorocznych szczepień przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym typu C. Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów lub biurze Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, mieszczącego się w Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska 86. Kolejnym etapem działań, po zebraniu deklaracji, będzie wybór realizatora szczepień.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach.

Relacja z zajęć przeprowadzonych w szkołach gminy Masłów podczas ferii zimowych  2017


Przedstawiamy informację o zrealizowanych zajęciach rekreacyjno- sportowych w naszych szkołach, w czasie ferii zimowych, w dniach 30.01.2017 – 12.02.2017.

Zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem i  Zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2017 roku. Łącznie zrealizowano 100 godzin zajęć. Akcję zimową przeprowadzono w czterech szkołach: w Szkole Podstawowej w Brzezinkach, w Szkole Podstawowej w Mąchocicach - Scholasterii,  w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych oraz w Zespole Szkół  w Masłowie.

Czytaj WięcejOgłaszamy rekrutację uczniów do projektu "Klucz do sukcesu"

Rozpoczynamy rekrutację uczniów ostatnich klas gimnazjalnych do udziału w projekcie "Klucz do sukcesu". Założenia projektu zawarte zostały w regulaminie rekrutacji, którego treść znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w szkołach biorących udział w projekcie: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie oraz Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych. W sekretariatach szkół można pobrać formularze zgłoszeniowe przygotowane w formie papierowej. Wzory formularzy zgłoszeniowych można pobrać również ze strony internetowej szkół.  Zapraszamy uczniów wybitnie zdolnych oraz uczniów oczekujących wsparcia, w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Dla was został przygotowany, wspólnie z dyrektorami gimnazjów, pakiet WIR, co oznacza Wiedzę - Inspiracje i Rozwój. Każdemu z uczestników projektu zapewniony został udział w minimum dwóch rodzajach zajęć. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Klucz do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin
Plakat promujący projekt


Informacja o rozpoczęciu działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, z siedzibą w Woli Kopcowej, ul. Świętokrzyska 86. Nowa jednostka organizacyjna, zgodnie z uchwałami Rady Gminy Masłów, które przedstawiamy poniżej, oraz zawartymi porozumieniami z instytucjami kultury, objęła swoimi usługami wszystkie dotychczasowe szkoły, a także nowe jednostki: Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”, Placówkę Wsparcia Dziennego – Promyczek, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Masłowie. Jednocześnie zawiadamiamy, że Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Masłowie, z dniem 31 grudnia 2016 roku, zakończył swoją działalność.

Dokumenty:
Uchwała XXIV 219/2016
Uchwała XXIV 220/2016
Uchwała XXIV 222/2016


  Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie projektu konkursowego na edukację
  W dniu 6 grudnia 2016 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. Gmina Masłów  znalazła się w gronie beneficjentów, otrzymując dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego „Klucz do sukcesu”. Wartość projektu stanowi 300.069,00 zł. a wartość dofinansowania 268 208,75 zł.
  Link do informacji o projekcie

  Czytaj Więcej


  Prezentujemy analizę wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2016
  Na posiedzeniu Rady Gminy Masłów w dniu 25 listopada 2016 roku przedstawiona została "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. W załączeniu prezentujemy drugi element "informacji" czyli analizę wyników.
  Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2016  Spotkanie organizacyjne w sprawie Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
  Z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpocznie swoją działalność nowa jednostka obsługująca szkoły oraz jednostki: Żłobek „Raj Maluszka” i Placówkę Wsparcia Dziennego – Promyczek. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Masłów, obsługą finansowo – księgową, płacową, kadrową oraz pozostałą, w zakresie określonym w statucie CUWGM, mogą zostać również objęte instytucje kultury, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie. Szczegóły przyszłej współpracy zostały omówione na drugim już spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Masłów, Pana Tomasza Lato wraz z Panią Moniką Dolezińską – Włodarczyk, Wicewójtem Gminy oraz Panią Małgorzatą Kumór, Skarbnikiem Gminy. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i kierownicy jednostek, ich główni księgowi, a także wszyscy pracownicy administracji i księgowości Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie.

Czytaj Więcej
  Poświętowaliśmy!
  To nasze wspólne, wszystkich pracowników oświaty, święto. Szczególne święto dla pedagogów, którzy otrzymali z tej okazji podziękowanie od Wójta Gminy Masłów, Przewodniczącego Rady Gminy wraz z Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy oraz gości przybyłych. Wśród nich witaliśmy Pana Waldemara Majchrzykiewicza wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, Panią Janinę Furmanek prezesa zarządu oddziału Międzygminnego ZNP w Kielcach. Była to jedna z niewielu dla nas okazji by móc spotkać zasłużonych i doświadczonych pedagogów emerytowanych, którzy przybyli jak co roku na naszą uroczystość. Widzieliśmy również wśród gości, zasłużonych pracowników administracji i obsługi szkół, przebywających na emeryturze.
  Czytaj Więcej  Edukacja włączająca
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprosił gminę Masłów do udziału w projekcie szkoleniowym, na którego realizację pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Propozycja szkolenia oraz zaproponowany temat znalazł niezwykle entuzjastyczne przyjęcie zarówno ze strony Wójta Gminy Masłów, Dyrektorów Szkół jak i samych Nauczycieli. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami, jest obszarem pedagogicznym coraz bardziej zgłębianym przez naszych nauczycieli i pedagogów.
  Czytaj więcej

  Odliczanie godzin do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
  26 sierpnia 2016 roku na spotkaniu z dyrektorami szkół i Wójtem gminy Masłów omówiono gotowość przygotowania szkół do inauguracji nowego roku szkolnego. W okresie wakacji w szkołach przeprowadzano prace remontowe wśród nich między innymi naprawę dachu, malowanie sal, korytarzy, naprawę lub wymianę urządzeń kuchennych, obudowę kaloryferów (zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach), monitoring szkoły, jak również prace konserwatorskie. Rozbudowywano i ulepszano przyszkolny plac zabaw. A nawet rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.
  Czytaj więcej  WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
  Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego.
  W roku szkolnym 2016/2017 pomocą objęci zostaną uczniowie:
  1.    słabowidzący,
  2.    niesłyszący,
  3.    słabosłyszący,
  4.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6.    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  Czytaj więcej  Stypendia szkolne 2016/2017
  Informujemy, że w dniach od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej w ramach stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów – mieszkańców gminy Masłów. Wnioski prosimy składać do siedziby SZOO tj.  Dom Ludowy w Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska 86 pok. 32. Wzory druków wraz z informacją dla ubiegających się o stypendium szkolne znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania – Wzory druków pomoc materialna.  Ślubowanie nauczyciela mianowanego w roku 2016
  Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, podpisanego przez Pana Tomasza Lato Wójta Gminy Masłów, odbyło się 2 sierpnia 2016 roku. Ślubowanie Pani Marioli Jugo o treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,… „ odebrała Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk Zastępca Wójta Gminy Masłów w obecności Pani Ireny Kundery Kierownika Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie.
  Czytaj Więcej  Stypendyści roku szkolnego 2015/2016
  Prezentujemy tegorocznych stypendystów gminy Masłów, ich rodziców, nauczycieli wychowawców. W piątek 24 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Masłów wręczył stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. W tym roku kryteria określone w Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży spełniło aż 33 uczniów. Po raz pierwszy  w uroczystości wzięli udział nasi mieszkańcy uczęszczający do szkół kieleckich (SP Nr 15 i SP Nr 4 w Kielcach). Wysokość jednorazowego stypendium została ustalona na dotychczasowym poziomie: 700,00 złotych dla ucznia gimnazjum i 600,00 zł. dla ucznia szkoły podstawowej.
      Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej "Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Masłów" oraz  fotorelacji.- Fotogaleria
  Stypendia za wyniki w nauce w roku 2015/2016 otrzymali następujący uczniowie: Tabela  Zaproszenie na uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce
  Wójt Gminy Masłów zaprasza na uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów, oraz szkół prowadzonych przez Miasto Kielce, dla których Rada Gminy Masłów wyznaczyła obwód szkolny (SP Nr 27 w Kielcach, SP Nr 4 w Kielcach, ZSz Nr 6 w Kielcach).
  Zaproszenie  Przerwy wakacyjne w oddziałach przedszkolnych naszej gminy ustalone na rok 2017
  Wójt Gminy Masłów zatwierdził projekty organizacyjne na nowy rok szkolny 2016/2017, który rozpocznie się od 1 września br.  W załączeniu przedstawiamy informację o ustalonych przerwach wakacyjnych w oddziałach przedszkolnych w roku 2017. Jednocześnie informujemy, że przerwy wakacyjne na rok bieżący (lipiec - sierpień 2016), które zamieszczono w pierwszej kolumnie tabeli (2015/2016), zatwierdzone były, w analogicznym okresie tj. miesiącu maju, 2015 roku.
  Tabela  Wyniki tegorocznego sprawdzianu naszych szóstoklasistów
  W roku 2016 najlepsze wyniki w gminie Masłów uzyskały szkoły:
  - w części pierwszej, obejmującej sprawdzian z języka polskiego i matematyki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie (24,51p.) i dzięki temu szkoła znalazła się w staninie piątym (5) „średnim” w skali kraju. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów – 40.
  - w części drugiej z języka angielskiego, najlepiej wypadły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie (27,97 p.) oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii (27 p.) Obydwie znalazły się w staninie piątym (5) „średnim”.  Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów - 40.
  Najlepszy wynik w poszczególnych częściach uzyskali uczniowie:
  - z języka polskiego - ze Szkoły Podstawowej w Masłowie (15,23 p. na 20 p. maks.). 
  - z języka angielskiego – ze Szkoły Podstawowej w Masłowie (27,97 p.)
  - z matematyki – ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach (9,86p.)

  Gmina Masłów znalazła się w skali 19 gmin powiatu kieleckiego na 10 miejscu w części języka polskiego; na 11 miejscu w części języka angielskiego i na 16 w części matematyki. Wszystkie wyniki naszych szkół przedstawia załączona tabela.  Rozpoczynamy akcję szczepień
  Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom
  i meningokokom grupy C. W bieżącym roku szczepieniami objęta jest młodzież urodzona w 2000 roku i dzieci urodzone w 2013 roku. Liczba osób uprawnionych według ewidencji ludności wynosi 133 ( 2000 rocznik) oraz 88 (2013 rocznik). Szczepienia będą realizowane w terminie od 16.05.2016 r. do 30.11.2016 r.. Wykonawcą usługi wybranym w drodze konkursu ofert jest Zespół Ośrodków Zdrowia PULS Sp. z o.o. Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II nr 3 tel. 41 311-08-95. Szczepienia finansowane są w całości z budżetu gminy Masłów.
  Plakat Informacyjny nt. szczepień w gminie Masłów  I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji
  W dniach 5-7 października 2016 r. w Targach Kielce - drugim ośrodku wystawienniczym w Europie Środkowo-Wschodniej -  odbędzie się I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji (www.forumedukacji.targikielce.pl) oraz Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji (www.salonedukacji.targikielce.pl). Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Targów Kielce S.A. oraz Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego ESDE. )
  Program ramowy
  Folder Informacyjny  Eliminacje gminne konkursu plastycznego „BEZPIECZNIE NA WSI – NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE”
  W dniu 30 marca 2016 roku w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach przeprowadzono eliminacje gminne VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, ogłoszonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dyrektorzy szkół w terminie do 18 marca 2016 r. zorganizowali eliminacje szkolne, w wyniku których spośród 75 prac plastycznych, wyłoniono dwadzieścia dwie najlepsze.
  Czytaj więcej  Ostatni dzień na zadeklarowanie przystąpienia do gminnych programów zdrowotnych
  31 marca 2016 roku mija termin wyznaczony na składanie deklaracji o przystąpieniu do tegorocznych szczepień przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym typu C. Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów lub biurze Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie, mieszczącego się w Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska 86. Kolejnym etapem działań, po zebraniu deklaracji, będzie wybór realizatora szczepień. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach.  Trwa rekrutacja dzieci w wieku przedszkolnym na nowy rok szkolny
  Do 10 marca 2016 roku wpłynęło 224 deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego swoich dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Masłów. Wszystkie szkoły posiadają wolne miejsca na przyjęcie dzieci w wieku przedszkolnym, w związku z tym z dniem 11 marca 2016 roku rozpoczęto rekrutację nowych dzieci.
  Zgodnie z „Harmonogramem czynności…” określonym przez Wójta Gminy Masłów (Zarz. Nr 15/16 z 29.01.2016 r.) termin na składanie wniosków upływa w dniu 31 marca 2016 roku. Na terenie Gminy Masłów obowiązuje jednolity wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  Szczegóły (wzór wniosku, terminy, kryteria) podawaliśmy we wcześniejszych publikacjach

  Artykuł„UMIEM PŁYWAĆ” - EDYCJA 2016

  Gmina Masłów została zakwalifikowana do programu „Umiem pływać” w roku 2016. Komisja ds naboru Operatora Wojewódzkiego, którym jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, wytypowała 2 grupy 30-to osobowe, z terenu naszej gminy. W okresie od kwietnia do czerwca br. dzieci klas III ze szkół podstawowych (60 osób) będą dowożone na pływalnie w Kielcach: - „ORKA” na ul. Kujawskiej ( uczniowie kl. III: SP Brzezinki i SP Mąchocice Kapitulne) - „FOKA” na ul. Barwinek ( uczniowie kl. III SP Masłów). Każda grupa weźmie udział w 20-tu wyjazdach, zgodnie z ustalonymi już wspólnie z Koordynatorami Szkolnymi i Przewoźnikiem „Harmonogramami wyjazdów”. Pierwsze wyjazdy odbędą się już 1 i 4 kwietnia br. . Życzymy wszystkim dzieciom udanej zabawy i rozwijania nowych umiejętności.


  Wzory druków obowiązujących w Gminie Masłów w procesie naboru na rok szkolny 2016/2017
  Wójt Gminy Masłów ustalił jednolite wzory druków obowiązujące w procesie naboru do oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach na terenie gminy Masłów oraz przy zgłaszaniu uczniów z obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017...
  Czytaj Więcej  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłów
  Szanowni mieszkańcy, informujemy o przyjętym harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 oraz aktach prawnych dotychczas podjętych w tym zakresie, przez Wójta Gminy Masłów, Radę Gminy Masłów oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty..
  Czytaj Więcej  Zmiany w uchwale o stypendium za wyniki w nauce
  Rada Gminy Masłów na wniosek Wójta Gminy przyjęła uchwałę o rozszerzeniu grupy osób uprawnionych do stypendiów za wyniki w nauce, przyznawanych w miesiącu czerwcu, w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów”. Po zmianie, osobami uprawnionymi do stypendium będą również ci mieszkańcy gminy Masłów, którzy nie są uczniami szkół prowadzonych przez naszą gminę, ale uczęszczają do szkół tzw. „obwodowych”. Sołectwa, dla których wyznaczono szkoły obwodowe w Kielcach to: Domaszowice, Dąbrowa i Wiśniówka. Więcej szczegółów w załączonej uchwale.
  Uchwała Rady Gminy Masłów
  Uzasadnienie do uchwały  Prezentacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku 2015
  przedstawiona na posiedzeniu Rady Gminy Masłów w dniu 26 listopada 2015 roku jako uzupełnienie Raportu z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
  PrezentacjaDyrektorzy szkół aktualizowali i pogłębiali swoją wiedzę
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego było tematem szkolenia zorganizowanego dla dyrektorów naszych szkół oraz nauczycieli ich wspierających, w ramach doskonalenia zawodowego. Wykładowcą szkolenia była Pani Dorota Majchrzyk, były pracownik Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecnie dyrektor szkoły podstawowej i wykładowca Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
Czytaj Więcej